KG Kart

KG Kart
Show:
Sort By:

Nitro Air Box 23 mm

FA.007.AG

108.06€ VAT Excluded: 88.57€


Nitro Air Box 30 mm

FA.008.AG

108.06€ VAT Excluded: 88.57€


Nitro Air Box Support

AC.034

26.13€ VAT Excluded: 21.42€


Intake tube 23 mm for nitro air box

RC.207.23

8.54€ VAT Excluded: 7.00€


Intake tube 30 mm for nitro air box

RC.207.30

8.54€ VAT Excluded: 7.00€


ORING INTAKE TUBE/RUBBER TIE FOR NITRO AIRBOX

RC.208

0.56€ VAT Excluded: 0.46€


NITRO PANEL FILTER

RC.210

24.40€ VAT Excluded: 20.00€


NITRO UPPER CASE

RC.211.AG

19.17€ VAT Excluded: 15.71€


NITRO LOWER CASE

RC.212.AG

13.94€ VAT Excluded: 11.43€


MOUNTING WHEEL FOR NITRO AIRBOX

RC.213

3.66€ VAT Excluded: 3.00€


RUBBER WASHER FOR NITRO RAIN COVER

RC.214

0.50€ VAT Excluded: 0.41€


NITRO RAIN COVER

RC.215

12.20€ VAT Excluded: 10.00€


MOUNTING BRACKET FOR AIRBOX NITRO

RC.219

4.71€ VAT Excluded: 3.86€


CRADLE HOLDER FOR NITRO AIRBOX

RC.216

13.77€ VAT Excluded: 11.29€


Air box rubber connector

RC.143

11.35€ VAT Excluded: 9.30€


KG POWER 23mm AIR BOX

111

244.00€ VAT Excluded: 200.00€


KG POWER 30mm AIR BOX

FA.010.AG

244.00€ VAT Excluded: 200.00€


MOUNTING KIT FOR POWER AIR BOX

AC.037

32.57€ VAT Excluded: 26.70€


5° rubber connector for Power Air box

RC.236

8.71€ VAT Excluded: 7.14€


15° rubber connector for Power Air box

RC.236.B

8.71€ VAT Excluded: 7.14€


Power Low case Power Air box

RC.237.AG

15.69€ VAT Excluded: 12.86€


Power panel filter by ©SprintFilter

RC.241

158.60€ VAT Excluded: 130.00€


NITRO/POWER UPPER CASE

RC.211.AG

19.17€ VAT Excluded: 15.71€


NITRO/POWER RAIN COVER

RC.215

12.20€ VAT Excluded: 10.00€


ORING INTAKE TUBE/RUBBER TIE FOR NITRO/POWER AIRBOX

RC.208

0.56€ VAT Excluded: 0.46€


Intake tube 23 mm for Nitro air box

RC.207.23

8.54€ VAT Excluded: 7.00€


Intake tube 30 mm for Nitro air box

RC.207.30

8.54€ VAT Excluded: 7.00€


RUBBER WASHER FOR NITRO/POWER RAIN COVER

RC.214

0.50€ VAT Excluded: 0.41€


MOUNTING WHEEL FOR NITRO/POWER AIRBOX

RC.213

3.66€ VAT Excluded: 3.00€


MOUNTING BRACKET FOR AIRBOX NITRO/POWER

RC.219

4.71€ VAT Excluded: 3.86€


SOCOREM AIR BOX

FA.001.AG

28.96€ VAT Excluded: 23.74€


RAIN COVER KIT FOR SHARK AIRBOX

AC.042.NE

36.60€ VAT Excluded: 30.00€


RAIN COVER KIT FOR KUBE AIRBOX

AC.041.NE

36.60€ VAT Excluded: 30.00€


KG KUBE MINI AIR BOX

FA.011.AG

CIK/FIA omologation 003-SI-12

47.58€ VAT Excluded: 39.00€


KG SHARK MINI AIR BOX

FA.012.AG

CIK/FIA omologation 003-SI-78

47.58€ VAT Excluded: 39.00€